Centrálny dispečing pre servis LORD a objednávky náhradných dielov

tel.: 0911330310

8.00-16.00 hod.

e-mail: servis@mctree.sk

Staráme sa o vás od objednávky po celú životnosť spotrebiča.

Dostupnosť náhradných dielov a prístup k informáciám o opravách a údržbe

Ďalšia zákonná povinnosť nám ukladá, že musíme zverejniť, “ako opraviť elektrospotrebič” a “kde zohnať náhradné diely”. Tieto informácie nájdete nižšie.

Vedzte ale prosím, že opravou mimo autorizovaný servis strácate nárok na záruku. Náš rýchly servis je vám k dispozícii zadarmo po dobu piatich rokov, takže je lepšie sa obrátiť naň.

Registrácia odborných opravovní

V neposlednom rade zákon všetkým výrobcom elektrospotrebičov ukladá, že aj iné firmy sa môžu stať jeho autorizovanými servismi, pokiaľ splnia jeho podmienky.

Ak ste servis poskytujúci svojim zákazníkom výnimočnú kvalitu a servis, napíšte nám prosím na info@awservice.cz s predmetom správy „Registrácia odbornej opravovne“.